To przypadek

Zwykły człowiek myśli, że to* go nigdy nie spotka. A może nie myśli o tym wcale, bo ma głowę zaprzątniętą innymi sprawami. Zwykły człowiek, którego to* spotkało, traci głowę. Dla innych spraw. Odtąd będzie to* — na pierwszym planie/ w tle/ jako obiekt buntu, złości, żalu/ jako początek przewartościowań. *to — choroba, wypadek, utrata lub jakaś inna pozycja […]