Jerzy Kwiatkowski, „Daniel Mróz”

Jerzy Kwiatkowski w monografii poświęconej Danielowi Mrozowi wysnuwa następujące twierdzenie: jak Grandville fałszował Lafontaine’a, tak Daniel Mróz fałszował Kerna. „Fałszować” w odniesieniu do tych ilustratorów znaczy „pogłębiać, komplikować, wzbogacać” tekst utworu literackiego, który jest jedynie punktem wyjścia, impulsem, początkiem drogi, a drogi, jak wiemy, mogą prowadzić w różne ciekawe miejsca. Ilustracja do bajki Kerna W […]

Daniel Mróz

Zachwyt na dziś — logo Google Dzisiejsze logo (minigra), związane z sześćdziesiątą rocznicą publikacji „Astronautów” Lema, zostało zainspirowane „Cyberiadą” i rysunkami Daniela Mroza. Pomysłodawcą projektu jest Michał Wichary, rysunki wykonała Sophia Foster-Dimino. Coś pięknego. Niepokojący Mróz Daniel Mróz to polski grafik, scenograf i rysownik. Przez wiele lat zamieszczał rysunki w „Przekroju” i tworzył szatę graficzną […]