Smutek fotogeniczny

Po wojnie pokazywano inną twarz. […] to kobiety teraz umieją ustawiać się do fotografii, mają powody spoglądać poważnie, nawet uśmiechając się nie chcą zatrzeć podkładu doznanego bólu. Do twarzy im, kobietom lat dwudziestych, z tym smutkiem. Günter Grass, Blaszany bębenek   Iwan Ajwazowski, Pożegnanie o świcie   — Dlaczego myślisz, że?… — Że to się […]

Günter Grass, „Blaszany bębenek”

Istnieje taka fraza: korespondencja sztuk. Oznacza ona i występowanie elementów różnych sztuk w jednym dziele, i ich wzajemne oddziaływanie, i — co zagadkowe — przekładalność utworów z jednego języka sztuki na drugi. Pytanie: czy można przełożyć muzykę na powieść? Czy można słowami wybębnić życie? Istniała taka grupa: Grupa 47. Pisarze zachodnioniemieccy, austriaccy i szwajcarscy dokonywali […]