Materia

„Z tej pierwszej lekcji wyniosłem niestety także wrażenie, że z panem Foltenem nie zrozumiemy się nigdy. Należał najwidoczniej do gatunku artystów, którzy uważają sztukę za jakiś sposób wyrażania i ukazania siebie samych, za środek, przy pomocy którego objawiają bez ograniczeń swe własne ja. Nigdy nie mogłem pogodzić się z tym poglądem. Nie mogę ukrywać, że […]