„Rodzi to we mnie obojętność”

— „A skąd wzięła się materia? — A co za różnica? Najważniejsze, że nie ponosimy odpowiedzialności ani za siebie, ani za innych. Tajemnicą kosmosu jest apatia. Ziemia, słońce, skały, wszystkie one są obojętne i to jest siła bierna. Najpewniej obojętność i grawitacją są tym samym. Mówił i ziewał. Jadł i palił. — Dlaczego pan tyle […]

Materia

„Z tej pierwszej lekcji wyniosłem niestety także wrażenie, że z panem Foltenem nie zrozumiemy się nigdy. Należał najwidoczniej do gatunku artystów, którzy uważają sztukę za jakiś sposób wyrażania i ukazania siebie samych, za środek, przy pomocy którego objawiają bez ograniczeń swe własne ja. Nigdy nie mogłem pogodzić się z tym poglądem. Nie mogę ukrywać, że […]