To przypadek

Zwykły człowiek myśli, że to* go nigdy nie spotka. A może nie myśli o tym wcale, bo ma głowę zaprzątniętą innymi sprawami. Zwykły człowiek, którego to* spotkało, traci głowę. Dla innych spraw. Odtąd będzie to* — na pierwszym planie/ w tle/ jako obiekt buntu, złości, żalu/ jako początek przewartościowań. *to — choroba, wypadek, utrata lub jakaś inna pozycja […]

„Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla Ciebie”

„Mogę być samotny, biedny, chory, głodny, a cieszyć się poezją. Ale to nie jest łatwe. Tę zdolność trzeba w sobie wyrobić. Można nauczyć się cieszyć tą wartościową częścią świata, która jest dostępna. To jest ważne, bo daje nam poczucie, że świat nie jest zbudowany tylko ze zła, cierpienia, nieszczęścia i walki”. Leszek Kołakowski