Pogłębiać głębię

Słowa o zanurzeniu się w głębi, Które czytaliśmy. Lata, słowa, miniony czas. Wciąż jeszcze tym jesteśmy. Wiesz, ta przestrzeń jest nieskończona, wiesz, nie musisz unosić się w przestworza, wiesz, to, co wpisało się w twoje oczy, pogłębia naszą głębię. Paul Celan, Das Wort vom Zur-Tiefe-Gehen Reklamy