Cała prawda

Wojtek powiedział, że nie potrafi napisać całej prawdy, cała prawda jest nie do zniesienia, nie sposób sobie z nią poradzić. Trzeba to zrobić jakoś inaczej, bez tych drastycznych, mdlących szczegółów. Trzeba usunąć jak najwięcej gehenny, ale tak żeby zachować tragizm postaci, prawdziwe, ohydne oblicze wojny. Grażyna Jagielska, Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym   […]

Prawda

„I chociaż wszyscy mówili właściwie to samo, istniała pewna hierarchia prawd, ale związana nie z tym, że jedne traktowane są jako podstawowe, a inne tylko jako warunkowe i drugorzędne, a raczej związana z pozycją tego, kto je wygłaszał”. Zbigniew Jarosiński, Nadwiślański socrealizm, Warszawa 1999, s. 48.