„Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla Ciebie”

„Mogę być samotny, biedny, chory, głodny, a cieszyć się poezją. Ale to nie jest łatwe. Tę zdolność trzeba w sobie wyrobić. Można nauczyć się cieszyć tą wartościową częścią świata, która jest dostępna. To jest ważne, bo daje nam poczucie, że świat nie jest zbudowany tylko ze zła, cierpienia, nieszczęścia i walki”. Leszek Kołakowski

Fiodor Dostojewski, „Bracia Karamazow”

„Bracia Karamazow” to ostatnia powieść Fiodora Dostojewskiego. Sam pisarz wiedzieć o tym nie mógł, nie powiedział sobie przecież: „teraz napiszę swoje ostatnie dzieło”, ale w oczach późniejszych czytelników utwór mógł uchodzić za pewne podsumowanie przemyśleń i doświadczeń twórcy. Dmitrij, Iwan i Aleksiej bardzo się różnią. Łączą ich jedynie, przekazane przez dość nikczemnego ojca Fiodora Pawłowicza Karamazowa, […]

Czy zło jest atrakcyjne?

Sądy o świecie w znacznej mierze opierają się na uogólnieniu. Zastanawiam się, gdzie przebiega granica między uogólnieniem a uproszczeniem. Jeśli powiem, że świat jest zły, to będzie to usprawiedliwione wzniesienie się na pewien poziom abstrakcji (oparte na analizie sytuacji) czy — wręcz przeciwnie — niepotrzebne redukowanie złożonego obrazu do jednej dominującej rysy? Czy gdzieś poza sferą emocji […]